Η κρίση έφερε τις υποβαθμίσεις ή οι υποβαθμίσεις την κρίση;

Αν η τράπεζα κατέχει επενδυτικά προϊόντα τα όποια υποτιμηθούν εκ των υστέρων τότε οφείλει να αποσύρει πιστώσεις από την αγορά (πιστωτική παγίδα) και συγχρόνως να μειωθεί ο τζίρος της.