Η νομική ύλη πράξεων χρηματοδότησης Διεθνούς Τρομοκρατίας

Μπορούν όλες οι δράσεις τρομοκρατίας και σε κάθε περίπτωση να αποτραπούν; Γιατί οι Πολιτείες να μοιάζουν ανήμπορες και αναρμόδιες να καταστείλουν τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών;

Η ίδρυση του ICANN: Ιστορική και πολιτική προσέγγιση

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ICANN έχουν ως κύρια τους έγνοια το αλγοριθμικό efficiency των πληροφοριακών συστημάτων που καθιστούν εφικτή την λειτουργία του διαδικτύου όπως την γνωρίζουμε. Προς απόδειξη ενός τέτοιου ισχυρισμού, ότι τα διαχρονικά σημεία ασυνεννοησίας της διεθνής κοινότητας ουδέποτε δεν αποτέλεσαν θεματικές της ατζέντας των συνόδων του ICANN.

The Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece (2011)

H FYROM κατέθεσε προσφυγή, στο Peace Palace της Χάγης, εναντίον της Ελλάδας, ισχυριζόμενη την παραβίαση του Άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.

Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας

Οι αστοχίες και οι αδυναμίες του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, δηλαδή τα ολοένα και πιο συχνά εμφανιζόμενα επιχειρηματικά περιστατικά τα οποία αδυνατεί το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο να υπάξει και να ρυθμίσει ορθά και ηθικά έχουν κάποια αίτια.

Jus in bello & Jus ad bellum

Όταν τα κανόνια βρυχώνται, οι μούσες είναι σιωπηλές -Truman Capote