Χίλια Corallia και ένας Tayyip

Η Κυβέρνηση ως Επιχειρηματίας διαθέτει ένα πλεονεκτήματα, το οποίο εκ των πραγμάτων κανένας ιδιώτης επιχειρηματίας δεν διαθέτει.

Κριτική θεώρηση των ανοιχτών νηολογίων

Ο τρόπος που η πολιτική βούληση διαστρωματώνεται και επηρεάζει την ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα αλλά και τις διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας

Οι αστοχίες και οι αδυναμίες του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, δηλαδή τα ολοένα και πιο συχνά εμφανιζόμενα επιχειρηματικά περιστατικά τα οποία αδυνατεί το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο να υπάξει και να ρυθμίσει ορθά και ηθικά έχουν κάποια αίτια.

Προτάσεις Επανασχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

This study begins by the examining the benefits of the adoption of internet based procedure and operation in the Institutions of Higher Education and how the tools of the Web 2.0 are now generating factors of safeguarding the broader academic knowledge. From this ideal situation regarding the digital aspect of each institution and after the current problems have been exposed for the sake of juxtaposition and with the existing weakness, the necessary ways, tools and options of management (Management Information System) are discussed. In the end certain specific technical details and case studies are included as a prelude to expected development.