Άδεια Χρήσης

Τα κείμενα, και το λοιπό content του παρόντος ιστολογίου διανέμονται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Ακολουθεί μια ευκολοδιάβαστη περίληψη της άδειας χρήσης του παρόντος. Για το πλήρες κείμενο ακολουθήστε το σύνδεσμο αυτόν.

Είστε ελεύθεροι:

  • να το μοιραστείτε, να το αντιγράψετε και να το αναδιανείμετε σε οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή.

Σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Αναφορά – θα πρέπει να δώσετε τα κατάλληλα credits, παρέχοντας ευδιάκριτες και ρητές αναφορές προς το δημιουργό (Παναγιώτη Γιαννακά).  Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο και καλοπροαίρετο τρόπο, αλλά όχι με οποιοδήποτε τρόπο που να υπονοεί ότι έχετε την όποια σχέση με τη δημιουργία, την επεξεργασία, την επιμέλεια, την προώθηση ή τη διαχείριση του υλικού.

Μη εμπορική χρήση – Ο χορηγών την άδεια επιτρέπει στους άλλους να αντιγράφουν, να διανέμουν και να αναμεταδίδουν το έργο. Σε αντάλλαγμα οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έργο για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν πάρουν τη γραπτή έγκριση γι’ αυτό του χορηγούντος την άδεια.

Όχι Παράγωγα ΈργαΔεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αλλοίωση, προσαρμογή, μεταβολή, αλλαγή, προσθήκη, αφαίρεση, υποκατάσταση οποιουδήποτε σημείου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων λέξεων, αριθμών, γραφικών, μορφοποίησης, σελιδοποίησης.