Κριτική θεώρηση των ανοιχτών νηολογίων

Ο τρόπος που η πολιτική βούληση διαστρωματώνεται και επηρεάζει την ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα αλλά και τις διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η επιλογή έρευνας του ζητήματος των σημαιών ευκαιρίας ανέκυψε λόγω του ενθουσιασμού των εκκολαπτόμενων νομικών για τους τρόπους που η πολιτική βούληση διαστρωματώνεται και επηρεάζει την επιχειρηματικότητα αλλά και τις διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Καταρχήν παρατίθενται τα κύρια είδη νηολογίων και όπως αυτά παρουσιάζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Στην ιστορική αναδρομή που ακολουθεί, βλέπουμε τις συνθήκες, δυνάμεις αλλά και τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εθνικά αποθαρρυντική διάδοση των ανοιχτών νηολογίων.

Η υποενότητα «πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα ανοιχτών νηολογίων» κρίθηκε σκόπιμη καθώς σε μεγάλο βαθμό αποκαλύπτει το πως έχει διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα και ο χάρτης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αποκαλύπτει και τους λόγους για τους οποίους η απάρνηση του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της ναυτιλίας, επ’ ουδενί λόγω αποτελεί κάποιου είδους πολιτική ή επιχειρηματική στρατηγικής.

Ακολούθως αναπτύσσεται η προβληματική, συνοδευόμενη από την ενωσιακή νομολογία, κατά πόσο μια ευθεία απόπειρα αποτροπής διεργασιών μετανηολόγησης ενδέχεται να αντιβαίνει σε λοιπά ιδεώδη. Στο ίδιο μήκος κύματος και συνειρμών κινούνται και τα στοιχεία που προκύπτουν από στατιστικά δεδομένα.

Η περίπτωση των εθνικών προσπαθειών της Κίνας έχουν τη δική τους σημασία παραδειγματισμού. Οι διακριτές φάσεις των προσπαθειών είναι ένας έμπρακτος τρόπος να απομονωθούν οι διάφορες μεταβλητές και κατά επέκταση να καταμετρηθεί πως ακριβώς επενεργούν έναντι της ναυτιλιακής επιχειρηματικής σκηνής. Τέλος παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο μιας διστακτικής απόπειρας περιορισμού του φαινομένου μέσα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

When the GDPR goes wrong…

This article discusses the unseen danger when the EU data-commissioners start capriciously implying the vague text of GDPR.

Φιλοσοφία του Δικαίου και Θανατική Ποινή

Η κινηματογραφική απόδοση της «δικαιοσύνης» και του ηρωισμού χαράσσει με ιδιαίτερη ευκολία τις συνειδήσεις μας και στην αντίθετη όχθη η, τεθειμένων διαδικασιών, θανατική ποινή ξεσηκώνει την αγανάκτηση και οργή, αντίθεση που προσωπικά την αναγάγω στην ολοένα μειούμενη ταύτιση των κοινωνών προς τα κυβερνητικά όργανα και στην έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης της αρχής της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως.