Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου v. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας v. Ιεροδιακόνου, Πολιτικές Εφέσεις υπ’ αριθμόν Ε306/2016 & Ε307/2016

To ζητήματα παραγραφής αλλά και της σχετικότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεων εξετάζονται στο πλαίσιο της αίτησης τροποποίησης.
0 Shares
0
0
0
0
0
0

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι η προβληθείσα από τους εφεσείοντες ένσταση για παραγραφή των αστικών αδικημάτων που απέδιδε ο εφεσίβλητος κατόπιν σχετικής τροποποίησης της έκθεσης είναι ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί στην ακροαματική διαδικασία ή κατά τη διάρκεια αίτησης για διαγραφή της αγωγής ως μη αποκαλύπτουσα αγώγιμου δικαιώματος. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικαλούμενο το άρθρο 68 του Κεφ. 148, απέρριψε την θέση αυτή, καθώς πρόκειται για μια «αποκλειστική προθεσμία» και άρα δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν της σχετικής προθεσμίας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η ζημιά είναι αποτέλεσμα διαχρονικής αμέλειας και παραβίαση καθηκόντων. Εν κατακλείδι, ζητήματα παραγραφής αλλά και σχετικότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεων εξετάζονται στο πλαίσιο της αίτησης τροποποίησης.

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου v. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας v. Ιεροδιακόνου, Πολιτικές Εφέσεις Αρ. Ε306/2016 & Ε307/2016

Αναφερόμενες υποθέσεις στην απόφαση πλειοψηφίας:

Φωτίου v. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πολ. Εφ. E5/13, Χρίστου v. Στυλιανού (1992) 1 Α.Α.Δ. 704, Preece κ.α. v. Ρωσσίδου (2011) 1(Γ) Α.Α.Δ. 2138, Παπαχρυσοστόμου v. Κ. Γρηγοριάδης & Συνεταίροι κ.α., Ikos Cif Ltd v. Marfin Coward κ.α., Πολ. Έφ. 137/13 και 138/13, Kayat Trading Ltd v. Genzyme Corporation, Πολ. Εφ. 58/12, Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς v. Χαρικλείδη κ.α. (2001) 1(Γ) Α.Α.Δ. 1608.

Απόφαση Μειοψηφίας

Ο ευπαίδευτος Δικαστής Γ. Ν. Γιασεμής σχολιάζει ότι με εξαίρεση τις περιπτώσεις κακοπιστίας, η τροποποίηση ενός δικογράφου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε καθυστερημένο στάδιο της υποθέσεως, αν η αντίδικη πλευρά δε θα υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή αν η ζημιά μπορεί να θεραπευτεί με την καταβολή των κατάλληλων εξόδων. Τέλος συνυπολόγισε και το γεγονός ότι από τα στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί με βεβαιότητα κάποια ημερομηνία με την οποία να μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος παραγραφής σε σχέση με τις αιτίες αγωγής και επομένως ορθώς το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι θέμα αυτό δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αίτησης για τροποποίησης.

Αναφερόμενες υποθέσεις στην απόφαση μειοψηφίας:

Χριστοδούλου v. Χριστοδούλου κ.α. (1991) 1 Α.Α.Δ. 934, Astor Co κ.α. v. Α & G Leventis Ltd κ.α. (1993) 1 Α.Α.Δ. 726, Κώστας Παφίτης & Υιοί Λτδ v. Γενικού Εισαγγελέα (2012) 1 Α.Α.Δ. 745, Δημητριάδης v. Φαρφαρά (1997) 1 Α.A.Δ. 430.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Δημήτρη Δημηρίου v. Cyprus Popular Bank Public Co Limited κ.α. (2018), Πολιτική Έφεση υπ’ αριθμόν E151/156

Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού υποβάθμισε τα παραδοσιακά κριτήρια σε βοηθητικά κριτήρια, αποφάνθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δικογράφων δεν προσθέτουν κάτι στην δικαστική κρίση.

Slowakische Republik v. Achmea BV, C-284/16

Όταν Διμερή Συνθήκη μεταξύ Κρατών μελών επικαλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο & η θέση των ρητρών διαιτησίας στην ΕΕ

Peter Gauweiler v. Deutscher Bundestag, C-62/14

Κατά τις διορθωτικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ δεν πρέπει να παρακινεί τα κράτη-μέλη να παραιτούνται από την επιβαλλόμενη εκ συνθηκών εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους.