Η αρχή διάκρισης των εξουσιών στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η μεγάλη εικόνα της ποιότητας ενός κράτους επαφίεται σε ένα πλέγμα πολιτικών ιδεωδών όπου με την αρχή της δημοκρατίας διασφαλίζουμε την αρχή της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως, με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών προστατεύουμε την αναγωγή των κρατικών εξουσιών στη βούληση του εκλογικού σώματος και με την αρχή του κράτους δικαίου, διασφαλίζουμε τον περιορισμό άμετρης χρήσης της εξουσίας από εκείνο το δίκαιο που εξυμνεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι «πολιτικόν ζώον» και δεν είναι δυνατόν να ζήσει μόνος του. Αυτή η ανθρώπινη φύση επέβαλλε τη συμβίωση, καθόσον υφίστατο ανάγκη συνεργασίας για την προμήθεια υλικών και άυλων εφοδίων που αποσκοπούσαν στη διαιώνισή του, στην άμυνα και στην αυτοσυντήρηση και ευρύτερα στην ευημερία του. Τα άτομα που δεν έχουν ανάγκη κανενός πράγματος δεν συνιστούν κοινωνία.

Η ιδέα ενός κοινωνικού συμβολαίου, σιωπηλά παραδεκτού από κάθε έλλογο κοινωνό, είναι ιδέα που συναντιέται σε κάθε μεγάλη επιδίωξη πολιτικής και νομικής φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Η περιγραφή και διατύπωση της ιδέας από τον Tomas Hobbes ωστόσο, αν και στα πλαίσια μια ανθρωπολογικής απαισιοδοξίας, είναι συγκλονιστική.

Άνευ κοινωνικού συμβολαίου είμαστε στη φυσική κατάσταση (state of natures), σε μια κατάσταση δηλαδή «πολέμου των πάντων εναντίον των πάντων»,  σε μια διαρκή απειλή όπου «ο κάθε άνθρωπος είναι εχθρός του άλλου ανθρώπου». Σε μια τέτοια κατάσταση «µόνο το υπέρτατο κακό έχει θέση, δηλαδή ο διαρκής φόβος και ο κίνδυνος του βίαιου θανάτου. Ο ανθρώπινος βίος είναι µοναχικός, ενδεής, κτηνώδης και βρώμικος».

Η εμφάνιση του κράτους μάλλον είναι ένα φυσικό φαινόμενο και  πηγάζει από την έμφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου, η οποία αυτομάτως επιβάλλει την κοινωνική συμβίωση. Οι ακριβείς λόγοι της δημιουργίας του κράτους δεν επηρεάζουν το γεγονός ότι η γένεσή του αποτελεί φαινόμενο στερημένο από οιονδήποτε νομικό χαρακτηρισμό.

Το κράτος διαμορφώνεται σταδιακά εκ στοιχείων προϋφισταμένων της γενέσεως αυτού και πρωτίστως προ της αναγνωρίσεώς του. Το Σύνταγμα επέρχεται, ώστε η εν δυνάμει οργανωμένη σε κράτος κοινωνία να εισέλθει ευθέως στη σφαίρα του δικαίου και να εγκαθιδρυθεί η οργανωμένη άσκηση της κρατικής εξουσίας, και οπότε, τότε το κράτος συνιστά νομική οντότητα.

Η σύνθεση και η δομή του κράτους δεν είναι εξ ανάγκης σταθερή. Ο Αριστοτέλης αφιέρωσε το Βιβλίο Ζ’ των Πολιτικών στη μεταβολή του πολιτεύματος και του φαινομένου της επαναστάσεως. Ο Πολύβιος στο έργο του «Τα  Ιστορικά», μίλησε για την ανακύκλωση, δηλαδή το φαύλο κύκλο εναλλαγής πολιτευμάτων. Περιέγραψε για το πώς η Τυραννία ανατρέπεται από την Αριστοκρατία, η οποία με τη σειρά της ανατρέπεται από τη Δημοκρατία και, όταν η Δημοκρατία καταπέσει σε οχλοκρατία, τότε επεμβαίνει κάποιος ισχυρός άνθρωπος και εγκαθιδρύει μια νέα μοναρχία.

Μελετώντας την πολιτική αστάθεια και τις ανατροπές των πολιτευμάτων, που ενίοτε είναι βαθμιαίες, κοινός παρονομαστής είναι η άμετρη, και πρωτίστως καταπιεστική, εισχώρηση των βασικών εκφάνσεων της οργανωμένης σε κράτος κοινωνίας στο βίο των πολιτών. Εκφάνσεων όπως η προώθηση και εφαρμογή κανόνων, η διακυβέρνηση του κράτους και η επίλυση διαφιλονικουμένων υποθέσεων.

Οι ανωτέρω λειτουργίες αντιστοιχούν στα όργανα που προνοούνται από το δόγμα της διακρίσεως των εξουσιών. Επιγραμματικά έχουμε τη 1) την νομοθετική εξουσία (legislature), 2) την εκτελεστική εξουσία (executive) και 3) τη δικαστική εξουσία (judiciary).

Ο Γάλλος Montesquieu είχε τοποθετηθεί ως εξής: «Όταν η νομοθετική εξουσία αναμειγνύεται με την εκτελεστική εξουσία σε ένα άτομο ή σε ένα σώμα αρχόντων, δεν υπάρχει ελευθερία […]. Ούτε υπάρχει ελευθερία όταν η δικαστική εξουσία δεν διακρίνεται από την νομοθετική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία. Αν ενωνόταν με την νομοθετική εξουσία, η εξουσία επί της ζωής και περιουσίας των πολιτών θα ήταν αυθαίρετη, διότι ο δικαστής θα ήταν και ο νομοθέτης. Αν ενωνόταν με την εκτελεστική εξουσία θα είχε την δύναμη ενός καταπιεστή».

Το 1688 στην Αγγλία και δια του Bill of Rights ο Βασιλεύς παραχωρεί κυριαρχία στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα διακήρυξε την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ενώ διατήρησε για τον εαυτό του την εκτελεστική εξουσία.  Έπειτα ακολούθησε η Γαλλική επανάσταση. Ειδικότερα το 1791 εισήχθη η διάκριση των εξουσιών στο Σύνταγμα. Αυτονόητη δεν είχε γίνει ακόμη, ενδεικτικά στο Ελληνικό Σύνταγμα του 1844 και στην εθνοσυνέλευση του 1863 παρατηρείται σύγχυση εξουσιών. Ακόμη και εν έτει 2000 και με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. παρατηρούμε τη συνεχιζόμενη ανάγκη για διατυπώσεις επί μέρους θεμάτων επί της διάκρισης των εξουσιών.

…και μιλώντας για τη Δημοκρατία, και ειδικότερα υπό το πλαίσιο μιας θεμελιώδους συνταγματικής αρχής, είναι αδύνατον να παραλείψουμε το δόγμα της διάκρισης των εξουσιών και να μην το θέσουμε ως βασικότατη εγγύηση τηρήσεως της δημοκρατικής αρχής.

Η μεγάλη εικόνα της ποιότητας ενός κράτους επαφίεται σε ένα πλέγμα πολιτικών ιδεωδών όπου με την αρχή της δημοκρατίας διασφαλίζουμε την αρχή της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως,  με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών προστατεύουμε την αναγωγή των κρατικών εξουσιών στη βούληση του εκλογικού σώματος και με την αρχή του κράτους δικαίου, διασφαλίζουμε τον περιορισμό άμετρης χρήσης της εξουσίας από εκείνο το δίκαιο που εξυμνεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

When the GDPR goes wrong…

This article discusses the unseen danger when the EU data-commissioners start capriciously implying the vague text of GDPR.

Φιλοσοφία του Δικαίου και Θανατική Ποινή

Η κινηματογραφική απόδοση της «δικαιοσύνης» και του ηρωισμού χαράσσει με ιδιαίτερη ευκολία τις συνειδήσεις μας και στην αντίθετη όχθη η, τεθειμένων διαδικασιών, θανατική ποινή ξεσηκώνει την αγανάκτηση και οργή, αντίθεση που προσωπικά την αναγάγω στην ολοένα μειούμενη ταύτιση των κοινωνών προς τα κυβερνητικά όργανα και στην έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης της αρχής της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως.

Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας

Οι αστοχίες και οι αδυναμίες του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, δηλαδή τα ολοένα και πιο συχνά εμφανιζόμενα επιχειρηματικά περιστατικά τα οποία αδυνατεί το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο να υπάξει και να ρυθμίσει ορθά και ηθικά έχουν κάποια αίτια.