Χίλια Corallia και ένας Tayyip

Η Κυβέρνηση ως Επιχειρηματίας διαθέτει ένα πλεονεκτήματα, το οποίο εκ των πραγμάτων κανένας ιδιώτης επιχειρηματίας δεν διαθέτει.

Οικολόγοι, δονητές και παίγνια ψυχρού πολέμου;

Αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε ψύχραιμα το ουσιώδες υπόβαθρο για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G, τότε οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι η πιο άγνωστη πτυχή, ενώ ταυτοχρόνως προσομοιάζει τετριμμένη και ιδιαιτέρως γραφική.

Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης: Ένα δικηγορικό παίγνιο ψυχολογίας;

Ακόμη και αν εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για διαξιφισμό περί συνδρόμου, πάθησης, διαταραχής και παθογόνου μοτίβου συμπεριφοράς, στον απλό όρο γονική αποξένωση οφείλουμε να του αποδίδουμε μια πιο ευρεία ερμηνεία.

Οι εξετάσεις γενετικού υλικού ως εργαλείο Κυπριακού Οικογενειακού Δικαστηρίου και για σκοπούς εξακρίβωσης της πατρότητας

H εφαρµογή της διάταξης δεν εξαναγκάζει το πρόσωπο να συµµορφωθεί, ώστε να γίνεται λόγος για παραβίαση κεκτηµένων δικαιωµάτων του.

Hampton Advisory Group SA ν. Bost AD και άλλων, (2012) 1 Α.Α.Δ. 549

Οι δικαστές δεν θέλησαν να αμφισβητήσουν τη θεμελιωμένη δυνατότητα των διαδίκων, την ελευθερία να επιλέγουν forum επίλυσης των διαφορών τους και προς χάρη του σεβασμού τέτοιων ρητρών επιλέχθηκε ένας συλλογισμός που θα εντόπιζε την κύρια παροχή της σύμβασης.